Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Grzelczak, Dariusz Zuber Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Handlowe DAR-POL-STAL z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-680, ul. Zagórska 83a, NIP 6451008768, Regon 272760148. Kontakt: e-mail: info@dar-pol-stal.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@dar-pol-stal.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu sprzedaży/wykonania umowy na podstawie art.6 ust.1 lit b,c,f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. oraz w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016r.
 4. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji procesu sprzedaży/wykonania umowy, a po jego upływie będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z nim związanych oraz realizacją obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
 5. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres realizacji procesu rekrutacji, a po jego upływie zostaną usunięte.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji procesu sprzedaży/wykonania umowy oraz realizacji procesu rekrutacji.
 8. Dane nie będą udostępnianie podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 9. Dane nie będą profilowane.
 10. Administrator Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 gwarantuje:
 11. a) prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, jeżeli dane są niekompletne lub nieprawidłowe,
  b) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych i przeniesienia danych,
  c) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  e) prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody).