Zapytanie ofertowe na zakup suwnicy pomostowej natorowej jednodźwigarowej o udźwigu Q=5T i rozpiętości 16m wraz z dostawą i montażem w ramach projektu nr RPSL.03.02.00-24-0785/20-002 pt.: „Inwestycja w zakup nowoczesnych suwnic pomostowych celem zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrostu zatrudnienia oraz poprawy bezpieczeństwa pracy”.

DO POBRANIA CAŁOŚĆ OGŁOSZENIA

DO POBRANIA RZUT TOROWISKA